E- Recruitment là gì? Những điều về tuyển dụng trực tuyến cần biết

Trong thời điểm dịch Covid – 19 đang phức tạp gây khó khăn trong những môi trường đòi hỏi con người phải tiếp xúc và nói chuyện với nhau thì những phương thức làm việc gián tiếp thông qua máy tính, thiết bị  công nghệ online là điều giúp chúng ta hạn chế gặp mặt…