Đi Tìm 10 Điểm Chung Của Những Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả (Phần 1)

1-  Là một người huấn luyện giỏi Những nhà lãnh đạo giỏi không chỉ là người có hiệu quả làm việc cao mà họ còn đầu tư thời gian cũng như năng lượng vào việc đào tạo, huyến luyện cho đội ngũ của mình. Họ là người có khả năng chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất…