E- Recruitment là gì? Những điều về tuyển dụng trực tuyến cần biết

Trong thời điểm dịch Covid – 19 đang phức tạp gây khó khăn trong những môi trường đòi hỏi con người phải tiếp xúc và nói chuyện với nhau thì những phương thức làm việc gián tiếp thông qua máy tính, thiết bị  công nghệ online là điều giúp chúng ta hạn chế gặp mặt…

ưu điểm của phần mềm quản lý nhân sự tính lương

Ưu Điểm Của Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tính Lương

Hiện nay, những công ty hay các doanh nghiệp quy mô lớn đều có xu hướng sử dụng quá trình tự động hoá dây chuyền trong việc quản lý, đặc biệt đó là sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự tính lương để hỗ trợ cho ban lãnh đạo có thể dễ dàng quản lý được toàn bộ tình hình mảng nhân sự ở công ty họ.