Bạn có đang làm việc như một cái máy?

Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đang làm việc như một cái máy?. Đa số trong chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ năng để quản lý thời gian của mình hiệu quả nhất. Mỗi ngày chúng ta có 8 tiếng làm việc, nhưng không phải ai cũng sử dụng hiệu quả khoảng thời gian đó để giải quyết tất cả những công việc của mình.