6 Yếu Tố Quyết Định Làm Việc Từ Xa Hiệu Quả (Phần 1)

Việc chuyển sang hình thức làm việc online trước tình hình dịch bệnh là thách thức của nhiều doanh nghiệp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với từng lãnh đạo, nhân viên. “Trong tương lai, làm việc từ xa, mà rộng hơn là chuyển đổi số sẽ trở thành chiến lược lâu dài của…

Đi Tìm 10 Điểm Chung Của Những Nhà Lãnh Đạo Hiệu Quả (Phần 1)

1-  Là một người huấn luyện giỏi Những nhà lãnh đạo giỏi không chỉ là người có hiệu quả làm việc cao mà họ còn đầu tư thời gian cũng như năng lượng vào việc đào tạo, huyến luyện cho đội ngũ của mình. Họ là người có khả năng chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất…