6 Yếu Tố Quyết Định Làm Việc Từ Xa Hiệu Quả (Phần 1)

Việc chuyển sang hình thức làm việc online trước tình hình dịch bệnh là thách thức của nhiều doanh nghiệp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với từng lãnh đạo, nhân viên. “Trong tương lai, làm việc từ xa, mà rộng hơn là chuyển đổi số sẽ trở thành chiến lược lâu dài của…