Để trở thành lãnh đạo cảm xúc

Cảm xúc nghĩa là sử dụng các giác quan và trở nên lập dị. Phong cách lãnh đạo cảm xúc hàm ý rằng bạn sẽ lắng nghe và cảm nhận theo cách có thể thu hút mọi người đi theo bạn. Trong quản trị nhân sự, bạn hoàn toàn không cần sử dụng sức mạnh hay vũ lực khi thu hút mọi người bằng cảm xúc.