7 Bài học đầu tiên bạn nên làm ngay bây giờ

Thất bại không phải là kết thúc. Nếu bạn từ bỏ khi bạn thất bại, bạn sẽ không bao giờ học được bất cứ điều gì. Thay vào đó, hãy nhìn sự thất bại như là một cơ hội, như là sự khởi đầu của một cuộc hành trình mới. Nếu làm vậy, bạn có nhiều khả năng thử lại và thành công ở một thứ khác.

5 Điều không nên nói với sếp

Một số người có mối quan hệ rất thân thiết với sếp của họ, thậm chí bao gồm những câu trò trêu chọc hoặc trao đổi, nhưng hầu hết các ông chủ đều có một mức giới hạn, vượt qua nó và họ sẽ không còn vui vẻ với bạn nữa. Vì vậy có một số điều bạn nên luôn luôn tránh nói.